Ranssiktet (24): Ranet kvinne med kniv mot strupen