Kondolanseprotokoll legges ut i Oslo domkirke

foto