Væpnet politiaksjon: Mann kom med trusler om å skyte navngitte personer

foto