Ved denne skolen går nesten alle elevene rett ut i jobb