Har oppfordret folk om å la bilen stå. Slik er det på veiene i dag