Front mot front-ulykke: Begge sjåførene kjørt vekk i ambulanse