Katt drept av ulovlig mårfelle: – Skal bli anmeldt