Får ukesmulkt hvis ikke gara­sjepå­bygg og veranda rives

foto