Kutter miljøteam til tross for utfordrende skolemiljø