Legger ned etter 30 år. Tre av de ansatte starter eget verksted

foto