Seks fastleger flyttes til Skien sentrum – to legesenter legges ned