Vil stramme inn byggereglene - nå strømmer reaksjonene inn