Dette lokalet har stått tomt i flere år - nå fylles det opp

foto