Først ble kontan­tene avvist. Så fikk han ikke veksle­penger. Driveren beklager