Først kolliderte politiet. Så fikk de stanset ruskjøreren på E18