Stian og Eva Linn er fortvilet: – Uvissheten tærer kraftig på