Sjekk bøtesatsene. Byturen kan bli dyr hvis du ikke oppfører deg