Hyttebyane veks i fjellheimen. Nå vil mange sette på bremsene

Naturen har ei grense for kor mange hyttefolk den kan tåle. Det har fastbuande også. Utkantkommune varslar at hytteplanar blir stansa.