Fylkesdeling koster 150 millioner – håper staten tar regninga