Her er aksjonærlista for Telemark bryggeri: Sven Tore Løkslid kjøpte aksjer for 37.500 kroner

foto