Var truende mot kvinner - så var han voldelig mot politiet