Ildsjelen Karl Johan er død. – Det blir et stort savn

foto