Sentrumsbrua i Skien er alle­rede forsin­ket. Nå er slutt­dato satt