Strammer inn: Her må mer enn halvparten av elevene ha digital undervisning

foto