Etter tap av kontrakter og flere år med underskudd ble overskuddet 15 millioner i fjor