Har fått inn 100 millioner kroner i fersk kapital

foto