Hyttekongen kan smile bredt – mangedobla resultatet

foto