Sakene til over 4.000 personer er satt på vent i trygdeskandalen