Nav skjerper sikkerhetsrutinene for sine ansatte

foto