Mutantviruset herjer: Store smitteutbrudd i Vestfold-kommuner