Funksjonshemmede barn er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep

foto