«Jeg er ikke foreldreløs. Mamma har bare gjemt meg her»

foto