Da displayet på telefonen viste ««Nå blir du millionær» ble Thomas glad

foto