I disse tilfellene kan du kreve taxi når det blir satt inn buss for tog

foto