40 busskur ble knust – politiet henlegger saken

foto