Rema-kjøpmannen tok med plakaten av seg selv og slutta

foto