Gutten brukte så lang tid hjem fra skolen at foreldrene kontaktet politiet

foto