Avisbud krasjet i fjellvegg – brukte ikke bilbelte