Veiarbeider alvorlig skadd og brann etter gasseksplosjon