Her fikk 11 av 12 bilførere forelegg - og tre fikk kjøreforbud

foto