15-åring bøtelegges etter dødsulykke med vannskuter