Skoleveien er så farlig at kommunetopp måtte leie barna over veien