– Vi vet det kommer flere helger nå der det er mer trafikk enn normalt, og at ungdom samles – ikke minst i forbindelse med russetida. Det er så viktig at vi tar et felles ansvar for at alle kommer trygt både frem og tilbake, vi har ingen ungdommer å miste, sier fylkesordføreren.

Store konsekvenser

Foreløpige tall viser at 113 personer omkom i trafikkulykker i Norge i 2023. Av disse var 28 personer under 24 år. Hver dødsulykke koster samfunnet mellom 30 og 35 millioner kroner.

– At 25 av de som dør i trafikken er ungdommer kan vi ikke leve med. Den samfunnsmessige kostnaden knyttet til et trafikkdødsfall er ingenting sammenlignet med den tragedien en slik ulykke er for en familie og et lokalmiljø, sier Anne Nora Oma Dahle.

Sammenlignet med andre befolkningsgrupper er unge voksne er mest utsatt for trafikkulykker når de er sjåfører eller passasjerer i en bil. Det er flere årsaker til dette, men faktorer som manglende erfaring, manglende ferdigheter samt risikovillighet kan spille inn.

Alle må bidra

Løkslid og Oma Dahle oppfordrer ungdommene til å hjelpe til slik at vi unngår ulykker i fylket vårt.

– Det handler om å ta vare på seg selv og å ta vare på vennene sine. Den som kjører må kjøre forsiktig, og de som er passasjerer må tørre å si ifra hvis de opplever kjøringen som skremmende på en eller annen måte, sier Løkslid.

Han peker på at alle har et ansvar for å si ifra dersom noen kjører i rus, er uoppmerksomme eller ikke bruker bilbelte, og utfordrer ungdommene på å være tøffere til å si ifra.

– Uansett om du er sjåfør eller passasjer så husk på at det er noen som venter hjemme og som er glad i deg, sier Oma Dahle.