Fryktet båtbrann skulle spre seg til andre båter i havna

foto