Verdens største oppdretts-anlegg skal varmes opp med varmtvann fra datasenter