Redningsskøyta måtte trå til da seilbåt drev på land