Sykehuset Telemark skal delta i koronaforskning. Dette vil de finne ut av