Sperret av stort skogholt etter funn av død person

foto