Håper å ha koronavaksine klar innen utgangen av året