foto
Hver-dag: Dag Storsletten har bodd på Tinntunet et par steinkast fra Skien sentrum i 27 år. Han har aldri vurdert å flytte. Foto: Fredrik Pedersen

Dag fant drømmehjemmet sitt på museum